Плато постамент торња је троугаоног облика. Из њега иду ноге на коти 439 мнв.

До торња се прилази преко рампе дужине 17,80+24,40+17,81 м и ширине 4,20 м. Укупна висина армиранобетонске конструкције је 136,650 м и челични део висине 67,920 м, што заједно чини укупну висину од 204,570 м.