Етно село Штитково представља типичан пример живог етно села у коме је очувана првобитна архитектура.