Етно село Штитково представља типичан пример живог етно села у коме је очувана првобитна архитектура. Све сачуване куће типично су старовлашке и потичу с краја 19. века, о чему сведочи и уписана година градње на кућама.