Лети има купача на неуређеним плажама.

Вода је веома чиста.Уз малу прераду у постројењима за прераду воде користи се за пиће. Језеро се користи и за узгој пастрмки.