Српска православна црква Светог Георгија у Будимпешти

10 Items

Српска православна црква Светог Георгија у Будимпешти
Српска православна црква Светог Георгија налази се у центру Будимпеште, у Српској улици, у главној пешачкој зони града. Удаљена је свега 100 m од Вацке улице, главне пешачке и трговачке улице Будимпеште. Српска православна црква Светог Георгија, у свакодневном говору позната као Српска црква, једини је храм Српске православне цркве у Будимпешти.
Српска црква на овом месту постоји јако дуго, још од 16. века....