Manastir Tumane

112 of 15 items

Manastir Tuman je pravoslavni manastir Eparhije braničevske Srpske pravoslavne crkve. Udaljen je 10-tak km od Golupca. Za ime manastira vezano je nekoliko predanja za Miloša Obilića koji je, navodno, imao dvorac u obližnjem selu Dvorište. Prilikom odlaska u lov nehotice je ranio isposnika Zosima Sinajita koji je prebivao u obližnjoj pećini. Kada ga je poneo na lečenje pustinjak mu reče „Tu mani“. Da okaje greh Miloš podiže zadužbinu- manastir u koji položi Zosimove mošti. Dok je zidao manastir stiže knežev poziv da dođe u boj: „Tu mani, pa dođi na Kosovo.“ Od dvostrukog „tu mani“ manastir dobija ime Tumane.
Ne zna se tačno vreme izgradnje manastira. U pisanim izvorima manastir se prvi put se pominje u popisu 1572/3. godine. Popis iz vremena sultana Murata III određuje lokaciju manastira kod sela Tuman.
U vreme Kočine krajine, manastir je paljen od strane Turaka. Više puta je obnavljan. 1910. godine srušena je tadašnja manastirska crkva. Balkanski ratovi su odložili gradnju nove crkve, pa je sadašnja podignuta tek 1924. godine, kao zadužbina kralja Aleksandra I Karađorđevića.
Manastirska crkva posvećena je Svetom arhangela Gavrilu. Zidana je u srpsko-vizantijskom stilu.