Косово у Планетарном архиву

7 Items

Огист Леон (Auguste Léon) је у оквиру пројекта "Планетарни архив" током маја 1913.године боравио и на Косову.
Направио је велики број јединствених фотографија.
Сматра се да су то прве фотографије у боји (колору) настале у нашим земљама.