Crkva Svete Trojice; Kumodraž; Beograd

6 Items

Crkva Svete Trojice u Kumodražu podignuta je 1924. godine. Inicijativa za podizanje hrama na ovom prostoru potiče od ktitorke Perside Milenković, koja se ubraja među najveće dobrotvore i zadužbinare našeg naroda novijeg vremena. Ktitorkina želja da podigne crkvu baš u Kumodražu bila je inspirisana poreklom velikog srpskog vojskovođe, vojvode Stepe Stepanovića (1856-1929.) koji je rođen u Kumodražu. Crkva je podignuta na Torlaku, na mestu gde je od početka rata 1914. pa sve do septembra 1915. godine bio štab odbrane Beograda. U sastavu malog crkvenog groblja danas se nalazi zaboravljen, prvi spomenik oslobodiocima Beograda u I svetskom ratu, podignut početkom 1915.godine.