Avalski toranj

3 Items

Televizijski toranj na planini Avali, pored Beograda. Prvobitni toranj je pušten u rad 1965.god. Srušen je u NATO bombardovanju SR Jugoslavije 29. aprila 1999. Nakon obnove u trajanju od tri godine, Avalski toranj je ponovo otvoren 21. aprila 2010.